VIT: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Viglacera Tiên Sơn ( VIT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ ngày 05/03/2014 đến ngày 15/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung Đại hội: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%