VIT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:        14/01/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 04/02/2015 đến ngày 14/02/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung Đại hội:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%