Vissan (VSN) dự kiến giảm kế hoạch doanh thu năm 2020

Vissan (VSN) dự kiến giảm kế hoạch doanh thu năm 2020

(ĐTCK) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN, mã chứng khoán: VSN - sàn UPCoM) thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến thực hiện điều chỉnh tổng doanh thu là 5.100 tỷ đồng, giảm 9% so với kế hoạch đầu năm là 5.580 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế vẫn giữ là 180 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý sản lượng thịt bò dự kiến chỉ còn 1.000 tấn, giảm 42% so với kế hoạch đầu năm, sản lượng thịt heo các loại giảm 14% so với kế hoạch đầu năm, sản lượng thực phẩm chế biến dự tính đạt 27.500 tấn, giảm 4% so với kế hoạch đầu năm.

Trong ĐHĐCĐ năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 5.580 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và giảm 20,4% so với thực hiện năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.686,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 87,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15,3% và giảm 11,8% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 60,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 22,7% về mức 19,6% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 4,3% về mức 3.3%. Ngoài ra, trong kỳ chi phí tài chính tăng 3 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 24,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,2 tỷ đồng. Như vậy, xu hướng chi phí có dấu hiệu tăng trong 6 tháng đầu năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh suy giảm, nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm vẫn dương 130,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ dương 64,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,1% lên mức 1.976,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 593,3 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; hàng tồn kho là 576,8 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng tài sản; tài sản cố định là 443,4 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 273,5 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 07/10, cổ phiếu VSN tăng 100 đồng lên 27.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%