VIP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (6%)

CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (VIP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, tầng 1, tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc từ 20/08/2021. Khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021