VIP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (5%)

 

Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (VIP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 28/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO, Tầng 9, Tòa nhà Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng vào các ngày làm việc từ ngày 28/01/2016. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%