Vĩnh Hoàn (VHC): Quý II/2020, lợi nhuận đạt 215,4 tỷ đồng, giảm 48,7% do dịch Covid-19

(ĐTCK) Quý II/2020, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu 1.630,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 215,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,5% và 48,7% so với thực hiện năm 2019.
Vĩnh Hoàn (VHC): Quý II/2020, lợi nhuận đạt 215,4 tỷ đồng, giảm 48,7% do dịch Covid-19

Doanh nghiệp có thuyết minh lợi nhuận công ty mẹ giảm 48,7% do giá bán giảm so với cùng kỳ và còn ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, VHC ghi nhận doanh thu 3.266,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 367,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,4% và 49,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, VHC hoàn thành được 34,6% kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản lợi nhuận cao là 1.063 tỷ đồng; hoàn thành được 46% kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản thấp là 800 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,5% về còn 16,4% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 19,1% về còn 11,3%. Ngoài ra, doanh thu tài chính có dấu hiệu giảm mạnh 43%, tương ứng 71,4 tỷ đồng về chỉ còn 94,5 tỷ đồng. 

Xét theo dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính chỉ tạo ra được 258,3 tỷ đồng, giảm 60,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,9% lên 6.740,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 1.739,4 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 1.722,6 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tồn kho 1.450,1 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn 1.179,8 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu có dấu hiệu giảm 16,6%, tương ứng giảm 234 tỷ đồng về 1.179,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7/2020, cổ phiếu VHC giảm 700 đồng về mức 34.100 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông