Vĩnh Hoàn (VHC): Năm 2020 lợi nhuận đạt 704,8 tỷ đồng, giảm 40,2% và không còn đầu tư chứng khoán

Vĩnh Hoàn (VHC): Năm 2020 lợi nhuận đạt 704,8 tỷ đồng, giảm 40,2% và không còn đầu tư chứng khoán

(ĐTCK) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã chứng khoán VHC – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 1.943,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 153,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,5% và 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,1% về chỉ còn 11,6%.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 7.037,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 704,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,5% và 40,2% so với năm 2019. Như vậy, với kịch bản cao, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 66,3% kế hoạch lợi nhuận; với kịch bản thấp, doanh nghiệp hoàn thành tới 88,1% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch với hai kịch bản, kịch bản cao là doanh thu 8.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.063 tỷ đồng; kịch bản thấp với doanh thu là 6.450 tỷ đồng và lợi nhuận là 800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2020, VHC ghi nhận lãi chứng khoán kinh doanh gần 63,6 tỷ đồng, lỗ chứng khoán kinh doanh 16,2 tỷ đồng. Như vậy, hoạt đông kinh doanh chứng khoán trong năm giúp VHC lãi ròng 47,4 tỷ đồng.

Mặc dù tính tới 30/09/2020, giá trị chứng khoán kinh doanh của VHC lên tới 117,7 tỷ đồng, tuy nhiên tới 31/12/2020 chỉ còn 562.792 đồng. Như vậy, về cơ bản VHC đã bán ra toàn bộ chứng khoán đầu tư trong năm tài chính và hiện tại gần như không còn đầu tư cổ phiếu.

Như vậy có thể thấy, hoạt động kinh doanh cốt lõi gặp khó khăn trong năm 2020, doanh nghiệp đã chuyển dịch một phần đầu tư chứng khoán và đã cụ thể hóa lợi nhuận trong năm tài chính 2020.

Tính tới 31/12/2020, tài sản của VHC tăng 8,8% so với đầu năm lên 7.192 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.808 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.699 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.498,5 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.405,3 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/01, cổ phiếu VHC giảm 600 đồng về 41.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,168.27

-0.42 (-0.04%)

 
VNIndex 1,168.27 -0.42 -0.04%
HNX 263.42 3.61 1.37%
UPCOM 78.56 0.6 0.77%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021