Vinatex sẽ thoái vốn tại các doanh nghiệp kém hiệu quả

Vinatex sẽ thoái vốn tại các doanh nghiệp kém hiệu quả

Tập đoàn này sẽ tiếp tục giảm hoặc thoái vốn tại các đơn vị hiện Tập đoàn đang nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp khối phụ trợ và các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả không cao.

Tiếp theo, Vinatex sẽ nghiên cứu giảm cổ phần nhà nước tại công ty mẹ Tập đoàn, chỉ giữ lại 51% vốn điều lệ.

 

Trong các giải pháp về sản xuất kinh doanh, tập đoàn xác định sẽ thay đổi tầm nhìn đối với thị trường Trung Quốc, không chỉ coi thị trường này là nguồn cung cấp nguyên phụ liệu dệt may chủ yếu mà còn coi đây là một trong những thị trường đầy tiềm năng cho xuất khẩu hàng dệt may của ngành dệt may Việt Nam trong thời gian tới.

 

Vinatex cũng đặt mục tiêu đạt doanh thu nội địa của toàn tập đoàn lên trên 43.200 tỷ đồng vào năm 2015. Trong đó, riêng doanh thu của Vinatex Mart, với trên 200 siêu thị quy mô lớn chuyên phân phối hàng dệt may tại thị trường nội địa, phải đạt ít nhất 6.800 tỷ đồng một năm.

 

Hiện tại, Vinatex nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 4 công ty, 13 công ty có trên 50% vốn điều lệ do Vinatex nắm giữ, số công ty có tỷ lệ này từ 50% trở xuống và công ty liên doanh là 48.

 

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%