VIN: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 31/03/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,162.01

-15.63 (-1.35%)

 
VNIndex 1,162.01 -15.63 -1.35%
HNX 237.89 -0.9 -0.38%
UPCOM 76.47 -0.1 -0.13%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông