VIG rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

VIG rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

(ĐTCK) Theo CTCK Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG), từ ngày 22/3/2012, Công ty chính thức rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, sau khi ĐHCĐ thông qua với đa số phiếu tán thành.

Lý do khiến VIG rút bớt nghiệp vụ này là bởi năm 2011, VIG lỗ hơn 96 tỷ đồng, nên nguồn vốn của Công ty không đáp ứng được yêu cầu triển khai nghiệp vụ bảo lãnh phát hành theo quy định, mặt khác nghiệp vụ này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Cổ đông cũng thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định rút bớt các nghiệp vụ kinh doanh khác nếu TTCK khó khăn kéo dài gây thua lỗ cho VIG. Ngược lại, trường hợp diễn biến thị trường khả quan, HĐQT được quyền chủ động bổ sung nghiệp vụ kinh doanh phù hợp.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%