VietABank quyết tăng vốn

VietABank quyết tăng vốn

(ĐTCK) Sau thất bại trong việc tăng vốn năm 2012 do cổ đông lớn SJC thoái vốn, VietABank tiếp tục xin ý kiến cổ đông để tăng vốn trong năm nay.

HĐQT VietA Bank va gi thông báo đến c đông v ngày t chc đại hi s din ra vào 26/4 ti ti Trung tâm Hi ngh Quc gia, M Trì, Từ Liêm, Hà Ni.

Ni dung đại hi bao gm báo cáo kết qu năm 2012 và định hướng hot động năm 2013. Bên cnh đó, HĐQT VietA Bank còn trình c đông thông qua phương án tăng vn điu l trong năm 2013.

ĐHCĐ VietABank cui tháng 5/2012 đã thông qua kế hoch phát hành cổ phiếu tăng vn lên 5.000 t đồng, tăng 61% so vi năm 2011. Trong đó, VietA Bank d kiến phát hành trên 10,8 triu c phiếu để phân phi ngun thng dư vn c phn cho c đông hin hu, t l 3,49%; đồng thi chào bán cho c đông cũ trên 30,9 triệu c phiếu theo t l phân phi 10:1, giá phát hành 10.000 đồng/CP và phát hành hơn 148,3 triu c phiếu cho các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước vi giá khi đim t 10.000 đồng/CP. Thế nhưng, vic thoái vn ca c đông ln SJC khi VietABank đã nh hưởng đến kế hoch tăng vn nói trên ca Ngân hàng và trong năm qua VietA Bank chưa thể hoàn tất việc tăng vốn.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%