Việt Nam gia nhập Công ước số 105 của ILO về Xóa bỏ lao động cưỡng bức

Với 458/460 phiếu tán thành, ngày 8/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của ILO Xóa bỏ lao động cưỡng bức (Công ước 105).
Việt Nam không chấp nhận lao động cưỡng bức

Việt Nam không chấp nhận lao động cưỡng bức

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu vừa trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chứcLao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức

Ông Giàu cho biết, các ý kiến đại biểu Quốc hội đều nhất trí về sự cần thiết gia nhập Công ước số 105 và cho rằng việc gia nhập Công ước phù hợp với đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Việc gia nhập Công ước số 105 vào thời điểm này là thận trọng, phù hợp với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, vì lợi ích quốc gia, thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không chấp nhận cưỡng bức bóc lột lao động.

Với 458/460 phiếu tán thành, ngày 8/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức (Công ước 105).

Theo đó, Quốc hội Việt Nam, Gia nhập Công ước số 105  được Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế thông qua ngày 25 tháng 6 năm 1957 tại Geneva, Thụy Sỹ.

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Công ước số 105, phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Công ước số 105; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung Công ước số 105 và những nội dung liên quan để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục đối ngoại về việc gia nhập Công ước số 105 và thông báo thời điểm Công ước số 105 có hiệu lực đối với Việt Nam.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,190.33

-3.87 (-0.33%)

 
VNIndex 1,190.33 -3.87 -0.33%
HNX 230.67 5.2 2.25%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%