VIC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu


Tập đoàn Vingroup – CTCP (VIC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:      28/08/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1.000:487 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 487 cổ phiếu)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu được chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phiếu VIC sẽ được quyền nhận thêm: 789*487/1.000=384,243 làm tròn xuống thành 384 cổ phiếu VIC, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán - Tập đoàn Vingroup, địa chỉ tại Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

VNIndex

919.84

-1.21 (-0.13%)

 
VNIndex 919.84 -1.21 -0.13%
HNX 133.36 -0.68 -0.51%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%