VIC: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản(1:1)

Tập đoàn Vingroup – CTCP (VIC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/6/2014 đến ngày 30/8/2014

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%