Sự kiện khai trương Trung tâm Điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Chí Cường

Sự kiện khai trương Trung tâm Điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Chí Cường

Vị trí việc làm và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê.

Dự thảo nêu rõ về định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, đối với Vụ thuộc Bộ và các cơ quan hành chính tương đương không có cấp phòng trực thuộc, định mức biên chế công chức quy định cụ thể như sau:

Vụ trưởng và tương đương 01 biên chế công chức; Phó vụ trưởng và tương đương từ 01 đến 03 biên chế công chức; Công chức tham mưu, giúp việc (tương ứng với vị trí việc làm: nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê, chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ) định biên đảm bảo tổng số biên chế công chức của Vụ đạt tối thiểu 15 biên chế công chức.

Đối với Cục thuộc Bộ, định mức biên chế công chức quy định cụ thể như sau: Cục trưởng 01 biên chế công chức;

Phó cục trưởng: Được bố trí từ 01 đến 03 biên chế công chức cấp phó; trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 03 biên chế công chức cấp phó do cấp thẩm quyền quyết định nhưng phải đảm bảo số lượng bình quân biên chế công chức cấp phó các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ không vượt quá 03 biên chế công chức.

Phòng thuộc Cục: Trưởng phòng thuộc Cục 01 biên chế công chức. Phó trưởng phòng thuộc Cục: Phòng thuộc Cục có từ 07 đến 09 biên chế công chức được bố trí 01 biên chế công chức cấp phó; có từ 10 đến 15 biên chế công chức được bố trí không quá 02 biên chế công chức cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 biên chế công chức cấp phó…

Đối với Tổng cục Thống kê, định mức biên chế công chức quy định cụ thể như sau: Tổng Cục trưởng 01 biên chế công chức; Phó tổng cục trưởng được bố trí từ 01 đến 04 biên chế công chức cấp phó;

Đối với Vụ và tương đương thuộc Tổng cục Thống kê: Vụ trưởng và tương đương 01 biên chế công chức;

Phó Vụ trưởng và tương đương: từ 01 đến 03 biên chế công chức; trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 03 biên chế công chức do cấp thẩm quyền quyết định (Vụ có từ 15 đến 20 biên chế công chức được bố trí không quá 02 cấp phó; Vụ có trên 20 biên chế công chức được bố trí không quá 03 cấp phó);

Đối với Cục thuộc Tổng cục: Cục trưởng 01 biên chế công chức. Phó Cục trưởng: được bố trí từ 01 đến 02 biên chế công chức cấp phó (riêng Cục Thống kê thành phố Hà Nội và Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí từ 01 đến 03 biên chế công chức cấp phó); trường hợp đặc biệt có thể bố trí số lượng hơn 02 biên chế công chức cấp phó do cấp thẩm quyền quyết định nhưng phải đảm bảo số lượng bình quân biên chế công chức cấp phó các cơ quan, tổ chức hành chính của Tổng cục không vượt quá 03 biên chế công chức.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,332.44

18.22 (1.37%)

 
VNIndex 1,332.44 18.22 1.37%
HNX 319.13 4.2 1.31%
UPCOM 87.35 0.42 0.48%