Vị trí 37 dự án BOT được đề nghị tăng phí

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến việc tăng phí 37 dự án BOT đã tới hạn theo lộ trình, với mức tăng 12-18%
Vị trí 37 dự án BOT được đề nghị tăng phí ảnh 1
Tin bài liên quan