VGS: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

 

Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 250 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE từ ngày 06/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%