VGS, GHA và RHC: Thông báo lịch trả cổ tức

VGS, GHA và RHC: Thông báo lịch trả cổ tức

(ĐTCK-online) Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, ngày 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Ống thép Việt Đức (VGF – sàn HNX).

VGF sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%. Ngày chốt danh sách là ngày 24/6. Ngày thanh toán là ngày 15/7.

HNX cũng thông báo, ngày 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% của CTCP Hapaco Hải Âu (GHA – sàn HNX). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/6. Ngày thanh toán là ngày 14/7.

HNX cũng cho biết, ngày 18/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15% của CTCP Thủy điện Ry Ninh 2 (RHC – sàn HNX). Đồng thời, RHC cũng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 10:6. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/7. Ngày thanh toán là ngày 15/9.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%