VGR: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Cảng Xanh Vip (VGR – UPCoM)

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,186.17

17.7 (1.49%)

 
VNIndex 1,186.17 17.7 1.49%
HNX 252.37 0.0 0.0%
UPCOM 77.15 0.51 0.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông