VGC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tổng Công ty Viglacera – CTCP

Mã chứng khoán: VGC 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 28/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo trong giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

957.84

7.94 (0.83%)

 
VNIndex 957.84 7.94 0.83%
HNX 141.14 0.28 0.2%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%