VGC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%