VFMVF1: Ngày GDKHQ tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2013

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFMVF1- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/2/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ Quỹ - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 14h00, Thứ Ba, ngày 25/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Lầu 1, Khách sạn Grand Saigon, 08 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 năm 2013

+ Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 năm 2014

+ Báo cáo kết quả hoạt động của ngân hàng giám sát, Ban đại diện Quỹ năm 2013

+ Và những vấn đề khác.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%