VES: Giải trình việc kiểm toán lưu ý khoản nợ 11,7 tỷ đồng

VES: Giải trình việc kiểm toán lưu ý khoản nợ 11,7 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mêca VNECO (VES – sàn HOSE) vừa có thông báo giải trình kết quả kiểm toán 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, về ý kiến của công ty kiểm toán liên quan đến xử lý công nợ 11,7 tỷ đồng của CTCP Thành Long, VES cho biết, khoản nợ số tiền 11,7 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng lại cổ phần của VES tại Liên doanh công ty cổ phần kết cấu thép Thành Long Vineco vẫn được công ty tiếp tục xử lý. Tại thời điểm soát xét báo cáo tài chính 6 tháng/2012, việc xử lý thu hồi nợ chưa có kết quả.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty đã thu hồi được trong tháng 7 số tiền 257,9 triệu đồng thông qua hợp đồng mua, bán vật tư và Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với Thành Long để thu hồi khoản tiền còn lại.

Đối với khoản thu hồi nợ khó đòi công nợ tồn đọng từ lâu số tiền 9,57 tỷ đồng, công ty đã thống nhất đến kỳ kiểm toán 31/12/2012 sẽ trích lập dự phòng khoản công nợ này. Hiện tại công ty vẫn đang lập các thủ tục theo quy định để từng bước thu hồi công nợ nói trên.

Còn, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm trước và sau soát xét có sự chênh lệch là do công ty đã điều chỉnh lại các bút toán theo yêu cầu của kiểm toán.

Được biết, theo báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2012, VES đạt doanh thu 4,7 tỷ đồng và lợi nhuận âm 11,26 tỷ đồng.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%