VES có khả năng bị huỷ niêm yết

VES có khả năng bị huỷ niêm yết

(ĐTCK) Nguyên nhân là vì VES đã lỗ liền trong 02 năm liên tiếp là năm 2010 và 2011.

Theo BCTC soát xét bán niên 2012 của CTCP Đầu tư và xây dựng điện Mêca Vneco (VES – sàn HOSE), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VES trong 6 tháng đầu năm 2012 là -11,2 tỉ đồng, dẫn đến lỗ luỹ kế của VES đến thời điểm hiện tại là -9,06 tỉ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 90,07 tỉ đồng. VES đã lỗ 02 năm liên tiếp 2010, 2011 và hiện đang được giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

 

Như vậy, căn cứ theo quy định, nhiều khả năng VES sẽ bị huỷ niêm yết sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 nếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 vẫn tiếp tục lỗ.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%