VEC10712: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

VEC10712: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên

- Mã chứng khoán: VEC10712

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh phát hành

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 9.000 đồng

- Ngày thanh toán: 20/11/2019

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%