VEC10712: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

VEC10712: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên

- Mã chứng khoán: VEC10712

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh phát hành

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 9.000 đồng

- Ngày thanh toán: 20/11/2019

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 147.66 -0.43 -0.29%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021