VEAM (VEA): 9 tháng đầu năm tiền và đầu tư tài chính đạt 17.672,4 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng tài sản

(ĐTCK) Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: VEA – sàn UPCOM) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

VEAM (VEA): 9 tháng đầu năm tiền và đầu tư tài chính đạt 17.672,4 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng tài sản

Theo đó, trong quý III/2020 VEAM ghi nhận doanh thu đạt 909,1 tỷ đồng, bằng 81,8% so với quý III/2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.576,5 tỷ đồng, bằng 91% so với thực hiện trong quý III/2019. Trong đó, lợi nhuận gộp tăng mạnh từ âm 0,5% lên dương 11,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.667,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.853,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 79,6% và 74,8% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 1.170,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.741 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 71% và giảm 4% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 57,2% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/09, tổng tài sản của VEA giảm 5% về còn 31.633,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.672,4 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.787,4 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.766,4 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.144,3 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng tài sản.

Điểm đáng chú ý, trong kỳ khoản đầu tư vào công ty Honda Việt Nam mặc dù ghi theo giá gốc là 359,3 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp ghi theo phương pháp vốn chủ sở hữu đã giảm từ 5.372 tỷ đồng về 2.301,9 tỷ đồng; tương tự như vậy là khoản đầu tư vào công ty Ô tô Toyota ghi giá gốc 287,8 tỷ đồng nhưng theo phương pháp vốn chủ sở hữu đã giảm từ 1.061,2 tỷ đồng về 562,1 tỷ đồng; khoản đầu tư vào công ty TNHH Ford Việt Nam mặc dù ghi theo giá gốc là 374,9 tỷ đồng nhưng ghi theo phương pháp vốn chủ sở hữu đã giảm từ 858,8 tỷ đồng về 763 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 03/11, cổ phiếu VEA tăng 500 đồng lên 43.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,310.05

16.45 (1.26%)

 
VNIndex 1,310.05 16.45 1.26%
HNX 314.85 3.88 1.23%
UPCOM 86.14 1.18 1.37%