VE9: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (6%)


CTCP đầu tư và xây dựng VNECO 9 ( VE9 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP (01 CP được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/01/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở làm việc của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 17/01/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%