VE2: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 (17%)

CTCP Xây dựng điện VNECO 2 (VE2- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/7/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO2 (Địa chỉ: Số 13 đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/7/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

995.05

-8.03 (-0.81%)

 
VNIndex 995.05 -8.03 -0.81%
HNX 146.78 -0.92 -0.63%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021