Vẽ màu đêm Hà Nội - Bài 2: Đánh thức thị trường đêm

Hàng ngày, hàng giờ, đang có những con người lặng lẽ, tâm huyết tìm hướng đi để phát triển kinh tế đêm của Hà Nội.
Vẽ màu đêm Hà Nội - Bài 2: Đánh thức thị trường đêm ảnh 1
Vẽ màu đêm Hà Nội - Bài 2: Đánh thức thị trường đêm ảnh 2
Tin bài liên quan