Rừng ngập mặn nhìn từ trên cao đẹp như một bức tranh.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi

(ĐTCK) Rừng ngặp mặn do GCF-UNDP tài trợ không chỉ phát huy tốt vai trò hấp thụ các-bon, bảo vệ bầu khí quyển, môi trường sống, mà còn góp phần giảm thiệt hại từ bão, tạo sinh kế cho người dân trong vùng từ khai thác thủy sản và làm du lịch.

Rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 1

Khu vực ngập mặn được "đánh luống" trước khi trồng cây.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 2

Rừng ngập mặn nhìn từ trên cao.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 3

Rừng ngập mặn do GCF-UNDP tài trợ.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 4

Cây Cóc trắng được lựa chọn để trồng rừng.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 5

Đến mùa Cóc trắng trổ bông (tùy diễn biến thời tiết), rừng ngập mặn như khoác lên mình bộ áo mới.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 6

Đến nay, rừng ngập mặn vẫn tiếp tục được trồng.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 7

Rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn không chỉ phát huy tốt hiệu quả hấp thụ khí các bon, bảo vệ môi trường sống cho người dân...

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 8

Mà còn góp phần làm giảm đáng kể thiệt hại của bão số 9 vừa qua.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 9

Vẻ đẹp rừng ngập mặn.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 10

Từ tài trợ của GCF-UNDP, nhiều hộ dân đã có thêm công ăn việc làm, sinh kế gắn với rừng ngập mặn, một mặt bảo vệ rừng, một mặt khai thác nguồn lợi thủy sản và bước đầu kinh doanh du lich sinh thái.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 11

Tham quan rừng ngập mặn.

Vẻ đẹp rừng ngập mặn Bầu Cá Cái, Quảng Ngãi ảnh 12

Thông điệp trước cửa rừng.

Tin bài liên quan