Ảnh Shutter

Ảnh Shutter

Về chương trình hỗ trợ nhà ở tại Nghị định 100

(ĐTCK) Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội theo chương trình hỗ trợ nhà ở tại Nghị định 100 của Chính phủ là bao nhiêu? Người dân có thể vay vốn theo chương trình này tại Ngân hàng nào?

Trả lời:

1. Lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Hiện nay, lãi suất cho vay bằng 4,8%/năm (0,4%/tháng).

2. Nơi Người dân có thể vay vốn theo Chương trình hỗ trợ nhà ở tại Nghị định 100 của Chính phủ:

Khoản 4 Điều 13 “Nguyên tắc thực hiện chính sách vay vốn ưu đãi” của Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về tín dụng và pháp luật có liên quan”.

Vậy, hiện nay người dân thuộc đối tượng và có nhu cầu vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ có thể vay vốn tại 05 tổ chức tín dụng gồm: (i) Ngân hàng Chính sách xã hội; (ii) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (iii) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; (iv) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam; (v) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%