VDS vào diện kiểm soát từ 21/3

VDS vào diện kiểm soát từ 21/3

(ĐTCK) Nguyên nhân là do VDS bị lỗ liên tiếp trong 02 năm 2011 và 2012. Tại ngày 31/12/2012, VDS lỗ sau thuế chưa phân phối gần 152 tỷ đồng .

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS) vào diện bị kiểm soát.

 

Theo đó, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/3 do lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị âm liên tiếp trong hai năm 2011 và 2012.

 

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu VDS ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên.

 

Theo báo cáo tài chính quý IV/2012, VSD lỗ 27,64 tỷ đồng năm 2012 và lỗ 126,34 tỷ đồng năm 2011. Mức lỗ sau thuế chưa phân phối tại  ngày 31/12/2012 là gần 152 tỷ đồng.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%