VDN: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Vinatex Đà Nẵng (VDN- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 05/2014

- Địa điểm thực hiện: 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%