VDB111060: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: VDB111060

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 111.500 đồng

- Ngày thanh toán: 11/11/2021

VNIndex

1,489.32

4.13 (0.28%)

 
VNIndex 1,489.32 4.13 0.28%
HNX 458.38 2.57 0.56%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%