VCV quyết tâm bán tàu Vinaconex Lines

VCV quyết tâm bán tàu Vinaconex Lines

(ĐTCK) Đại hội cổ đông CTCP Vận tải Vinaconex (VCV – sàn HNX) vừa thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines.

>> VCV: Tiếp tục đăng bán tàu Vinaconex Lines

Đây là lần thứ 3 Công ty thông qua nội dung chào bán tàu Vinaconex Lines.

Theo VCV, trong trường hợp hết thời gian chào bán tàu lần 3 mà không có người mua, Công ty sẽ tiếp tục chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo với giá khởi điểm giảm 10% so với giá khởi điểm chào bán không thành công lần ngay trước đó.

Nếu trong đợt chào bán lần 3 hoặc các lần tiếp theo có khách hàng chào mua với giá thấp hơn giá khởi điểm của lần chào bán đó và lần chào bán đó không thành công thì sẽ lấy giá chào mua của khách hàng đó làm giá khởi điểm chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo.

Nếu hết thời hạn chào bán lần 4 hoặc lần ngay tiếp theo đó không có khách hàng nào chào mua với giá cao hơn giá khởi điểm này thì Công ty được bán tàu Vinaconex Lines cho khách hàng đã chào mua trước đó.

Phương thức chào bán là chào giá cạnh tranh đồng thời trong nước và quốc tế. Thời gian chào bán mỗi lần trong vòng 15 ngày. Đồng thời, đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả chào bán lần 3 xem xét phê duyệt chào bán tàu Vinaconex Lines các lần tiếp theo theo nội dung trên.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 133.42 -0.62 -0.46%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%