VCT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex (VCT – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        11/11/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2014 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại tầng 7-D9- Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nội dung đại hội: (Nội dung dự kiến cụ thể sẽ báo tới các cổ đông sau)

+ Điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty;

+ Tổ chức bầu thành viên Ban kiểm soát;

+ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%