VCS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 và Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (5%)

CTCP VICOSTONE (VCS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 và Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 05/08/2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vicostone, khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua kế hoạch tái cơ cấu Công ty;

+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty giai đoạn 2014 – 2017;

+ Các vấn đề khác.

2. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/07/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Vicostone - KCNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/07/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%