VCS chưa đủ điều kiện mua cổ phiếu quỹ

VCS chưa đủ điều kiện mua cổ phiếu quỹ

(ĐTCK) Ngày 9/7/2018, Công ty cổ phần Vicostone (VCS) đã nhận được công văn của UBCK, theo đó Công ty không đáp ứng đủ điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ do Công ty vừa kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng vào ngày 12/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cho biết, sẽ xem xét chuyển lịch mua cổ phiếu quỹ sang thời điểm sau tháng 10 (là thời điểm đáp ứng yêu cầu của pháp luật về việc mua cổ phiếu quỹ.

Theo kế hoạch, VCS sẽ mua lại 1,6 triệu cổ phiếu quỹ, thời gian giao dịch trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Lý do là giá cổ phiếu VCS đã giảm mạnh trong thời gian qua (45% từ vùng đỉnh xác lập hồi tháng 4), việc mua lại tối đa 1% tổng số cố phiếu đang lưu hành là để trợ giá.

Công ty dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ dưới hình thức giao dịch hoặc thỏa thuận theo giá thị trường. Số lượng mua hàng ngày dự kiến trong mức tối thiểu 48.000 cổ phiếu (3% tổng lượng dự kiến mua) cho đến tối đa 160.000 cổ phiếu (10% tổng lượng dự kiến mua).

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%