VCM: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền (15%)

 

Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 09/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ ngày 09/03/2016 tại Phòng Tài chính –  Kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (tầng 5, nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%