VCG quyết tâm thoái vốn tại nhiều công ty con

VCG quyết tâm thoái vốn tại nhiều công ty con

(ĐTCK) Tổng CTCP Vinaconex (VCG) đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Vinaconex Hoàng Thành, với số lượng 3,75 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% vốn điều lệ, ngày thay đổi sở hữu là 16/10/2012.

Do khó khăn trong việc bán số lượng lớn cổ phần tại các công ty thành viên, VCG đã tách ra bán số lượng cổ phiếu thấp hơn. Tổng công ty đăng ký bán 1,2 triệu cổ phần VC6, thực hiện đến 24/11/2012, theo phương thức giao dịch thỏa thuận không qua sàn. Ngoài ra, VCG đăng ký bán 1.450.000 cổ phần VCN, giao dịch qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, thực hiện từ ngày 1/10 đến ngày 15/12/2012.

Theo kế hoạch, VCG sẽ giảm số lượng doanh nghiệp thành viên từ 60 xuống 25 đơn vị bằng cách thoái vốn, cơ cấu lại vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp này.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%