VCB bán cổ phần cho Mizuho với giá gần 34.000 đồng/CP

VCB bán cổ phần cho Mizuho với giá gần 34.000 đồng/CP

Vietcombank sẽ bán 15% cổ phần cho Mizuho với giá xấp xỉ 34.000 đồng/cổ phần.

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (VCB-HOSE) vừa được Ngân hàng Nhà nước duyệt bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

Theo thông tin từ Bloomberg, VCB sẽ bán 347,6 triệu cổ phần cho Mizuho, tương ứng 15% vốn cổ phần sau khi phát hành, với giá trị khoảng 570 triệu USD. Như vậy, giá bán cho Mizuho vào khoảng 34.000 đồng/cổ phần.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), nguồn vốn tăng thêm từ việc phát hành và lợi nhuận giữ lại năm nay sẽ gia tăng nguồn vốn tự có cho VCB một cách đáng kể.

Với mức thị giá hiện tại, 26.600 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu VCB chỉ giao dịch ở mức 1,5 lần giá trị sổ sách của VCB được ước tính sau khi phát hành cho Mizuho. 

Mức P/B (thị giá/giá trị sổ sách) 1,5 lần thực sự khá hấp dẫn đối với định giá của VCB vì mức này tương đương với mức P/B trung bình ngành ngân hàng hiện nay trong khi trước đây VCB luôn được giao dịch ở mức P/B cao hơn trung bình ngành.

 VCSC duy trì khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu VCB với mức giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%