VCA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (15%)


CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (VCA - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại CTCP Thép VICASA - VNSTEEL bắt đầu từ ngày 26/06/2020. Thời gian: Sáng từ 8h30 -11h00 và chiều từ 12h30-15h00 (Thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi nhận cổ tức.

VNIndex

908.27

-0.31 (-0.03%)

 
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.29 0.28 0.46%