VC7: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (VC7 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/03/2015 (ngày chính thức ghi trong Thư mời)

- Địa điểm thực hiện:Tầng 3, tòa nhà Vinaconxe 7, số nhà 61, tổ 14, đường K2, phường  Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;

+ Kết quả phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;

+ Các vấn đề có liên quan khác.

VNIndex

999.0

-4.08 (-0.41%)

 
VNIndex 999.0 -4.08 -0.41%
HNX 147.22 -0.49 -0.33%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021