VBH: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Điện tử Bình Hoà (VBH- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h sáng – Ngày thứ sáu 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa (204 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

- Nội dung họp:

* Báo cáo kết quả SX-KD năm 2013 và dự thảo KH SXKD năm 2014.

* Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 (Đã được kiểm toán).

* Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

* Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.

* Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa.

* Một số nội dung khác.

VNIndex

944.59

-1.88 (-0.2%)

 
VNIndex 944.59 -1.88 -0.2%
HNX 136.48 -0.65 -0.47%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%