VBC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:           Dự kiến ngày 16/4/2015

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh – Số 18, đường Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, Tp Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo sau trong thư mời cổ đông dự đại hội

VNIndex

939.93

-3.76 (-0.4%)

 
VNIndex 939.93 -3.76 -0.4%
HNX 140.23 -0.65 -0.46%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%