Ảnh Internet

Ảnh Internet

VBC: Lợi nhuận quý I giảm 36% so với cùng kỳ

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (VBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017. Theo đó, doanh thu đạt 171,7 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, VBC đặt mục tiêu đạt doanh thu 701,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24,8 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 40%. Với kết quả kinh doanh quý I nêu trên, Công ty hoàn thành 24,5% kế hoạch doanh thu và 19,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

VBC lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trong năm 2017, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ 150% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới), tương ứng phát hành khoảng 4,5 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông. Nếu phát hành thành công, VBC sẽ nâng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%