Vay vốn theo Nghị định 116 của Chính phủ

Vay vốn theo Nghị định 116 của Chính phủ

(ĐTCK) Khách hàng vay vốn theo Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là những đối tượng gồm cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, khách hàng vay vốn theo Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là những đối tượng nào? Mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là bao nhiêu?

Trong trường hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay do hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng và được TCTD đánh giá chưa có khả năng hoặc không có khả năng trả nợ vay cho TCTD, khách hàng sẽ được áp dụng các phương án nào sau đây?

Trả lời:

Khách hàng vay vốn theo Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là những đối tượng sau đây: Cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp.

Mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là 100 triệu đồng.

Trong trường hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay do hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng và được TCTD đánh giá chưa có khả năng hoặc không có khả năng trả nợ vay cho TCTD, khách hàng sẽ được xem xét khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại. (Giải thích thêm: Báo cáo Thủ tướng, NHNN, Bộ Tài chính để được xem xét khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại; thời gian khoanh nợ tối đa 2 năm).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông