Vay tiêu dùng tại công ty tài chính bằng VND hay USD?

Vay tiêu dùng tại công ty tài chính bằng VND hay USD?

(ĐTCK) Có phải các khoản vay tiêu dùng tại các công ty tài chính có thể vay bằng VND và cả USD? Khách hàng có thể vay tiêu dùng tại các công ty tài chính khi có nhu cầu cấp thiết như chữa bệnh, đúng hay sai? Công ty tài chính có được phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật?

Vay tiêu dùng tại các công ty tài chính có bao gồm các khoản vay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị gia đình là đúng hay sai?

Khách hàng có nhu cầu vay mua ô tô và sử dụng ô tô đó làm tài sản đảm bảo cho chính khoản vay tại công ty tài chính thì tổng dư nợ cho vay đối với 1 khách hàng là không quá 100 triệu đồng, đúng hay sai?

Trả lời:

Khách hàng chỉ có thể vay tiêu dùng tại các công ty tài chính bằng Việt Nam đồng.

Theo quy định, khách hàng có thể vay tiêu dùng tại các công ty tài chính khi có nhu cầu cấp thiết như chữa bệnh.

Công ty tài chính được phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Vay tiêu dùng tại các công ty tài chính trong đó có bao gồm các khoản vay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị gia đình.

Khi khách hàng có nhu cầu vay mua ô tô và sử dụng ô tô đó làm tài sản đảm bảo cho chính khoản vay tại công ty tài chính thì tổng dư nợ cho vay đôi với 1 khách hàng là không quá 100 triệu đồng là thông tin sai.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,127.7

-38.35 (-3.4%)

 
VNIndex 1,127.7 -38.35 -3.4%
HNX 225.9 -5.94 -2.63%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%