VAT: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (10%)

 

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (VAT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        30/10/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/11/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế - Tài chính Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân, tầng 10 Nhà N09, 193 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT:04 36403503, Fax: 04 36403560) vào các ngày thứ 6&7 trong tuần từ ngày 25/11/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%