VAMC: Tổng nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt là 338.849 tỷ đồng

VAMC: Tổng nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt là 338.849 tỷ đồng

(ĐTCK) VAMC vừa công bố kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019, trong đó, mục tiêu trái phiếu đặc biệt phát hành là 20.000 tỷ đồng; mua nợ xấu theo giá thị trường 4.500 tỷ đồng; thu hồi nợ xấu 50.000 tỷ đồng. 

Để đảm bảo đủ nguồn vốn nhằm đẩy mạnh hoạt động mua nợ theo giá trị thị trường, VAMC đề nghị được cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng (thêm 3.000 tỷ đồng) theo phương án đã được Thủ tướng phê duyệt. 

VAMC cũng cho biết, năm 2018, đã mua 761 khoản nợ của 13 TCTD bằng trái phiếu đặc biệt với dư nợ gốc nội bảng 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% khối lượng trái phiếu đặc biệt theo phương án đã được duyệt.

Lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng. 

Tổng số tiền thu hồi nợ trong năm 2018 là 37.512 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2013 đến cuối năm 2018, tổng số tiền thu hồi nợ đạt 119.000 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021